ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Тора и наука

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 15х3х22

Страниц: 269

Рав Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 100 шек.
Стоимость по скидке: 65 шек.
Цена в долларах: 18 $

Номер по каталогу: 978-965-7460-02-3

ОПИСАНИЕ:

Поколение за поколением, многих людей мучает вопрос о существующем, на первый взгляд, противоречии, между еврейской верой, Торой и наукой. Нередко обнаруживаются научные факты, которые, казалось бы, противоречат утверждениям письменной и устной Торы. На протяжении веков великие еврейские мудрецы занимались этой принципиальной проблемой. Даже в самом Талмуде есть места, где поднимается данная тема. В  учении  Любавического  Рабби,  который  был  великим знатоком Торы и вместе с тем обладал глубокими познаниями в естественных науках, этот вопрос поднимается довольно часто, так, что в его письмах можно проследить новый взгляд на проблему.
Данная книга включает большую часть писем и бесед Рабби, касающихся взаимоотношений между верой и наукой. В качестве приложения к книге добавлен сборник статей по данной теме, написанных известными учёными.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024