ז' тамуз ה'תשפ"ב

Шатер‚ над которым облако

Роль женщины в еврейской
религии, истории и обществе

Обложка: твердая
Формат: 13x2x18

 

Г. Розенштейн

Полная стоимость: 60 шек.
Стоимость по скидке: 50 шек.
Цена в долларах: 16 $

Номер по каталогу: 978-0-86639-008-8
ОПИСАНИЕ:

Сборник статей об отношении еврейской религии к женщине.

СОДЕРЖАНИЕ:

От составителя......................    7
РабиШ.-Р.Гирш. Еврейка в мире Торы..........11
Э.Ки-Тов. "Кто найдет жену столь совершенную.-.". . . 51
Раби М.Фридман. Тайна женской природы........85
Г.Розенштейн, М.Шнейдер. Еврейский брак......133
Раби М.-М.Шнеерсон. Об этом ребенке я молилась . . . 155
Выбор имени..............166
Две скрижали — невеста и жених . . . 168 Раби Й.-И.Шнеерсон. Из еврейской старины.......173

Исследователи утверждают, ЧТО в новое время радикально меняется содержание женского вопроса. Феминизм привел к переосмыслению традиционной картины мира, и этот процесс был предсказан в учении Кабалы и хасидизма. При сотворении мира доминирующая роль была отведена мужскому началу. В будущем женское начало станет не только равным мужскому, НО и доминирующим, активным. Мы стоим на пороге грядущего мира, и современный феминизм с его положительными аспектами - некое свидетельство процессов, зарождающихся в духовных мирах.

Еврейская традиция всегда связывала роль женщины с ее назначением в грядущем мире. Какова же эта роль в семье, в обществе, в изучении Торы и исполнении заповедей? Об этом рассказывает книга "Шатер, над которым облако", своим названием напоминающая о матерях нашего народа Саре и Ривке. В книге собраны фрагменты из работ по женскому вопросу современных раввинов и мыслителей, содержащие новаторский взгляд на традиционный еврейский институт брака и семьи.

Представляя книгу, ее составитель и переводчик доктор Г. Розенштейн пишет: "Эта книга о еврейских женщинах. Эта книга и для них самих - благословенных, дающих жизнь новым поколениям нашего народа".

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022