כ"ב ияр ה'תשפ"ב

Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 22x2x32
Страниц: 300

 

Рав Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 47 $

Номер по каталогу: 978-965-7460-11-5
ОПИСАНИЕ:
Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма

Известный труд раввина Арье Бен-Эфраима может использоваться в качестве вспомогательного материала для преподавателей и учеников еврейских школ, а также для всех интересующихся еврейством.  

От более ранних изданий, выпущенное одесской еврейской общиной отличается расширенным объемом информации (около 1,5 тысяч статей и понятий) и большим объемом красочного иллюстративного материала, помогающего лучше представить смысл того или иного термина или понятия.  

Новая "Энциклопедия иудаизма" продолжает книжную серию "Издание Грановского", в рамках которой уже была издана "Иерусалимская Агада", содержащая помимо текста Пасхальной агады большой объем информации о пасхальных жертвоприношениях в Храме, о законах и обычаях пасхального Седера и о различных событиях, происходивших во времена Песаха. 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022