כ' адар Алеф ה'תשפ"ד

Сидур Тегилат Ашем. Большой формат

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 18x4x25

Страниц: 1470

Полная стоимость: 160 шек.
Стоимость по скидке: 121 шек.
Цена в долларах: 34 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-0088-5

ОПИСАНИЕ:

Работая над этим изданием, мы старались максимально облегчить задачу для тех, кто впервые знакомится с традицией еврейской молитвы и еще не приобрел всех необходимых навыков. Хотя ранее уже были изданы подобные молитвенники в переводе на русский язык, среди них не было "учебного", комментированного издания, соответствующего "нусаху Ари", то есть составленному рабби Шнеуром-Залманом из Ляд согласно указаниям р. Ицхака Лурии Ашкенази, великого каббалиста, более известного как Аризаль. Предлагаемый вашему вниманию молитвенник призван заполнить этот пробел. Тексты молитв, которые желательно произносить на языке оригинала, снабжены транслитерациями —часть из них, в особо важных случаях, даны прямо в тексте, наряду с переводом, а остальные —в конце книги.

В первом издании нашего молитвенника мы привели транслитерацию наиболее распространенной, сефардской версии произношения. В данном издании, по просьбам общин, использующих в своей практике ашкеназское произношение иврита, транслитерация приводится именно в ашкеназской версии, в ее стандартной форме. Но в указаниях и примечаниях к сидуру ивритская терминология дается в общепринятом сефардском произношении.


Сидур (молитвенник) "Теилат Ашем".
(большого формата. Новый)
Новинка в Израиле. 
Молитвенник "Теилат Ашем" – большого формата.
Новый русский перевод с новым оформлением.
Формат 21/15 см в твердом переплете.
Скидки при оптовых закупках.
.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024