י"ז сиван ה'תשפ"ד

Книга Ирмеяу

Книга Ирмеяу
с толкованием раби Давида Кимхи

Перевод Фримы Гурфинкель
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 648

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 220 шек.
Цена в долларах: 61 $

 

  Книга Ирмеяу  с толкованиями РаДаКа в 2-х томах

 Согласно преданию [Бава батра 15а] пророк Ирмеяу написал свою Книгу, Книгу Царей и свиток Плачей. Порядок Книг пророков в ТаНаХе мудрецы определили так: Иеошуа, Судьи, Шемуэль, Цари, Ирмеяу, Йехезкэль, Иешайау, двенадцать малых Пророков. Такой порядок они объясняют тем, что Книга Царей завершается описанием трагических событий, которым полностью посвящена Книга Ирмеяу. Книга Иехезкэля вначале говорит о крушении, а в конце содержит утешения, Книга Йешайау полностью посвящена утешению. И потому ”крушение рядом с крушением, а утешение рядом с утешением”. Однако РаДаК в предисловии к своему толкованию отмечает, что обычно Книга Иешайау стоит перед Книгой Ирмеяу (как в известных нам изданиях ТаНаХа), в соответствии с порядком хронологическим.

Пророчества Ирмеяу, сына Хилкийау, из священнослужителей в Анатот, изложены на фоне трагических событий, происходивших у него на глазах с начала его пророчества в тринадцатом году царя Йошийау и до убийства Гедал’яу, сына Ахикама, а также в период вынужденного пребывания Ирмеяу в Мицраиме с беженцами Йеуды. Среди этих событий выделяются осада Йерушалаима, падение города, крах царства Йеуды и уход уцелевших в Мицраим.
 
Ирмеяу всегда видел себя в качестве звена в цепи пророков, которых Всевышний посылал к народу, начиная с исхода из Мицраима. Все они были рабами Господними и исполнителями Его воли, которые с Его посланием шли к народу.  У них была общая цель: предостерегать народ и призывать к соблюдению завета с Господом, чтобы ходить путем Господним, согласно Его законам и свидетельствам. У каждого из пророков был свой особый язык, носивший отпечаток его личности, со своими образными и выразительными средствами для передачи слова Господнего.
  
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024