כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Сефер Газихройнойс. Истоки Хасидизма

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 18x5x25

Страниц: 572

Наличие на складе уточняйте по телефону: +972544524969

Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон

Полная стоимость: 249 шек.
Стоимость по скидке: 204 шек.

Номер по каталогу: 978-965-7412-22-0
ОПИСАНИЕ:

Историко-Приключенческий Роман с Элементами Магии 
  • О цепочке передачи тайного еврейского учения
  • Об основополагающих идеях каббалы и хасидизма
  • Об истории восточноевропейских иешив, где выкристаллизовалось хасидское учение

Книга основана на записях любавичского ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона благословенна и свята память о нем, о местах, связанных с зарождением хасидизма, о праведниках и простых евреях того времени. Поучительные истории и притчи, помогающие проникнуться теплом хасидизма и восхититься величием его основателей.

в 2-х частях 


ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА:

«Сефер Газихройнойс» («Книга воспоминаний»), созданная на основе записок раби Йосефа Ицхака Шнеерсона из Любавичей - шестого любавичского Ребе, не является мемуарами в общепринятом смысле этого слова. Здесь описания мест и исторических событий, фактов и фрагментов биографий, раскрывающих перед читателем историю возникновения и развития учения Хасидизма.

Книга показывает жизнь выдающихся и простых людей, сердце и ум которых постигли духовный смысл тайных знаний, открытых Тв-рцом через великих кабалистов раби Ицхака Лурие (Аризаля) и раби Исраэля Баал-Шем-Това (Бешта). Перелистывая страницы, мы ощущаем свет хасидизма, мысленно приближаясь к его истокам.

«Сефер газихройнойс», начиная с 1947 года много раз переиздавалась на идише и иврите, переводилась на английский и французский языки. Первый сокращённый перевод этой книги на русский язык был сделан более тридцати лет назад.

Предлагаемое читателю издание это новый полный перевод, плод работы творческого коллектива молодёжной организации русскоязычных евреев «ГЕУЛА», который возглавляли раввины-консультанты Йеорам Ульман и Мешулом Брукман.

 


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021