ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Кдушат Леви. Книга Первая. Праздники

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 15x3x23

Страниц: 648


 

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 150 шек.
Цена в долларах: 42 $

Номер по каталогу: 978-599-530-365-7
ОПИСАНИЕ:

Кдушат Леви (Святость Леви) — фундаментальный труд одного из величайших хасидских мудрецов и праведников, р. Леви-Ицхака бен Меира Дербаремдикера из Бердичева (1740–1810), одна из самых читаемых книг в классической библиотеке хасидизма. Это произведение оказало значительное влияние на хасидскую мысль и на еврейскую культуру в целом и до сих пор пользуется огромным авторитетом и популярностью. Р. Леви-Ицхак обсуждает важнейшие духовные проблемы и указывает путь к полноценному религиозному служению. В первый том настоящего издания вошли все поучения р.  Леви-Ицхака из Бердичева, посвященные еврейским праздникам и выделенным датам. Книга, снабженная подробными комментариями и справочными материалами, адресована как читателям, вовсе не знакомым с учением хасидизма, так и тем, кто уже многие годы занимается его изучением. На русский язык в полном объеме переводится впервые.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024