י' сиван ה'תשפ"ד

Тания с комментариями на русском языке

Уроки по книге Альтер Ребе
  • Ликутей амарим
  • Врата единства и веры
  • Послание о покаянии

Новинка! 2016

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $

Номер по каталогу: 785-093-761-9
ОПИСАНИЕ:

 
Книга Тания - это основная книга по изучению хасидута ХаБаД. Она была написана основателем хасидского учения ХаБаД раби Шнеуром Залманом из Ляд, названным хозяином Тании и Шульхан Аруха. Книга объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели. Книга рассматривает такие темы, как связь еврея с Тв-рцом, смысл жизни и является практическим руководством для жизни каждого еврея.
Книга Тания раскрыла глаза десяткам тысяч евреев во всех местах рассеяния и была переиздана более чем 5000 раз!
Перед вами книга, которая включает три первые части книги Тания: Ликутей Амарим, Врата единства и веры и Послание о покаянии. Перевод и объяснения на русском языке предоставлены издательством "Шамир", перевод Тании которых виделЛюбавический Раби. К переводу издательства "Шамир" в данном издании были добавлены объяснения между абзацами, облегчающие понимание текста.
Мы надеемся, что изучение этой книги приблизит и ускорит приход Машиаха, в соответствии с обещанием Короля Машиаха, которое было дано Бааль Шем Тову, что Машиах придет, когда выйдут источники наружу.


 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024