כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Тания с комментариями на русском языке

Уроки по книге Альтер Ребе
  • Ликутей амарим
  • Врата единства и веры
  • Послание о покаянии

Новинка! 2016

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.

Номер по каталогу: 785-093-761-9
ОПИСАНИЕ:

 
Книга Тания - это основная книга по изучению хасидута ХаБаД. Она была написана основателем хасидского учения ХаБаД раби Шнеуром Залманом из Ляд, названным хозяином Тании и Шульхан Аруха. Книга объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели. Книга рассматривает такие темы, как связь еврея с Тв-рцом, смысл жизни и является практическим руководством для жизни каждого еврея.
Книга Тания раскрыла глаза десяткам тысяч евреев во всех местах рассеяния и была переиздана более чем 5000 раз!
Перед вами книга, которая включает три первые части книги Тания: Ликутей Амарим, Врата единства и веры и Послание о покаянии. Перевод и объяснения на русском языке предоставлены издательством "Шамир", перевод Тании которых виделЛюбавический Раби. К переводу издательства "Шамир" в данном издании были добавлены объяснения между абзацами, облегчающие понимание текста.
Мы надеемся, что изучение этой книги приблизит и ускорит приход Машиаха, в соответствии с обещанием Короля Машиаха, которое было дано Бааль Шем Тову, что Машиах придет, когда выйдут источники наружу.


 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021