ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Наш Ребе

Новая книга рава Бен Циона Хейна
приближающая читателя
к миру хасидута ХаБаД
рассказывающая о Ребе и 
о хасидуте

 

Яхад

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
ОПИСАНИЕ:   

В книге, которую Вы держите перед собой, автор делает попытку раскрыть перед читателем образ одной из ведущих личностей в иудаизме последних поколений – Любавичского Ребе, седьмого руководителя движения Хабад, Менахем Мендла Шнеерсона.
   Ребе Менахем Мендл всегда воспитывал своих хасидов в духе любви к своему народу и к каждому человеку в мире. Он подготавливал наш материальный мир к скорой встрече с эрой Мошиаха.
   Настоящая книга не является подробным описанием жизни этого великого человека, она лишь в какой-то мере вводит читателя в тот духовный мир, который Ребе раскрыл перед его последователями.
   В книге Вы познакомитесь с тем, как проходили «ехидут» (личные встречи), «итваадут» (общие встречи) Ребе с хасидами, узнаете об отношении Ребе к современным вопросам религии, науки и жизни, и сможете глубже проникнуть в мировоззренческие принципы бытия с позиций современного хасидизма. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021