י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Круг еврейской жизни в почтовых открытках

Альбомный формат
Обложка: твердая
Формат: 22x3x30
Cтраниц: 216

 

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 259 шек.

Номер по каталогу: 978-593273-369-1
ОПИСАНИЕ:
В эпоху эмансипации евреи охотно следовали модам и веяниям европейского общества и с энтузиазмом восприняли его новое увлечение - открытки. "Михтав галуй" ("открытое письмо" - ивр.) в конце XIX - начале XX века получило широкое распространение в еврейской среде. Главными центрами еврейской открытки были Германия, часть Польши, включенная в состав Российской империи, и США. Иллюстрации на еврейских открытках отразили многообразный еврейский мир той эпохи: его традиции и нравы, общие и семейные праздники, быт и насущные проблемы, одежду и профессиональные занятия. Данный том представляет зафиксированный в почтовых открытках жизненный цикл от рождения до старости: "Круг еврейской жизни", а именно еврейские традиции, которые во многом живы до сих пор.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021