ל' кислев ה'תשפ"ב

Книга Псалмов. Тегилим с комментариями Раши. Эксклюзив

Книга Псалмов
Теилим с комментариями Раши
Натуральная кожа
Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 15x3x23

Страниц: 880

Полная стоимость: 1399 шек.
Стоимость по скидке: 999 шек.
ОПИСАНИЕ:

Эксклюзиваное подарочное издание книги Теилим с комментариями Раши.
Ручная работа, кожаный перплет, с золотым и блинтовым тиснением. Также к книге прилагается футляр.

Книга Теѓилим — это сборник ста пятидесяти поэтических произведений: гимнов, молитв, поучений, составленных разными авторами в разные времена и эпохи. Наверное, книга Теѓилим вторая по значению книга Танаха. Теѓилим — это книга молитв, с которыми человек обращается к Богу. Всевышний в Торе заповедал человеку молиться, но в самой Торе нет текстов предписанных молитв — эту работу Создатель оставил людям. Теѓилим — ответ народа Израиля Всевышнему на Его просьбу: «Дай мне услышать голос твой». Тексты Теѓилим возникли под влиянием Всевышнего, под влиянием пророческого духа, излитого свыше на человека. В результате книга эта обращается и к Богу, и к человеку. Ведь пророк не только тот, кто несет слово Всевышнего людям. Пророк также несет слово людей Всевышнему.
Комментарий к Теѓилим, составленный р. Шломо Ицхаки (Раши), величайшим комментатором Торы и Талмуда, был своеобразным итогом трудов его жизни, венцом разработанного им метода комментирования. К этому комментарию в наибольшей степени применимо правило: «Если не понимаешь комментария Раши, значит ты не понял комментируемый стих». Перевод Теѓилим выполнен известным переводчиком Меиром Левиновым, и учитывает позицию Раши.​издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021