כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Теилим. Псалмы с трнаскрипцией и новым переводом на русский язык

Теилим. Псалмы
с трнаскрипцией
и новым переводом
на русский язык
Подарочное издание

!2016

Полная стоимость: 179 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
ОПИСАНИЕ:

Новое подарочное издание книги Псалмов! 
Теилим. Псалмы с транскрипцией и новым русским переводом.
Теилими - это гимны восхвалающие Вс-вышнего. "Теилим" — это книга, которая читается во всех концах света на протяжении вот уже нескольких тысячелетий. И не просто читается. Защищает, помогает, спасает, излечивает от, казалось бы, неизлечимых болезней...


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021