י"ב нисан ה'תשפ"ד

Теилим. Псалмы с трнаскрипцией и новым переводом на русский язык

Теилим. Псалмы
с трнаскрипцией
и новым переводом
на русский язык
Подарочное издание

!2016

Полная стоимость: 179 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $
ОПИСАНИЕ:

Новое подарочное издание книги Псалмов! 
Теилим. Псалмы с транскрипцией и новым русским переводом.
Теилими - это гимны восхвалающие Вс-вышнего. "Теилим" — это книга, которая читается во всех концах света на протяжении вот уже нескольких тысячелетий. И не просто читается. Защищает, помогает, спасает, излечивает от, казалось бы, неизлечимых болезней...


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024