י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Махзор на Рош hа-Шана Шеломо Бен Давид

Махзор на Рош hа-Шана Шеломо Бен Давид 
по обычаям сефардских евреев
и выходцев из восточных общин

Полная стоимость: 145 шек.
Стоимость по скидке: 120 шек.
ОПИСАНИЕ:

Махзор на День Всепрощения по обычаю восточных общин, предназначен для жителей Израиля,
представителей грузинских, бухарских и каказских евреев.
Махзор содержит полный текст молитв этого дня на иврите и транслитерацию на русском,
такжн махзор снабжен пояснениями на русском и переводом основных избранных молитв на русском языка.

ПРЕДИСЛОВИЕ:

ШААР СЕЛИХОТ
(молитвы о прощении)

СЭДЕР ЭРУВ ТАВШИЛИН
(приготовление в праздник еды на субботу)..........  87
СЭДЕР hАДЛАКАТ НЕРОТ (зажигание свечей)......   89
ПЕТИХАТ ЭЛИЯhУ hАНАВИ...............  91
МОЛИТВА МИНХА ПЕРЕД РОШ-АШАНА......... 97
МОЛИТВА АРВИТ НА РОШ-АШАНА........... 127
КИДУШ (освящение) ВЕЧЕРА РОШ-АШАНА........  187
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ................. 191
СЭДЕР ЛЕЛЬ РОШ-АШАНА
(порядок проведения вечера Рош-Ашана)...........  193
СЭДЕР БИРКАТ hАМАЗОН  (благословение после трапезы).     205
БИРКАТ МЕЭН ШАЛОШ
(завершающее "тройное" благословение)............    219
БИРХОТ hAHEhEHИH
(благословения перед приемом пищи и напитков).......    221
МОЛИТВА ШАХАРИТ НА РОШ-АШАНА.........    225
БИРХОТ hATOPA  (благословения на свиток Торы).....    375
БИРХОТ hаhАФТАРА (благословения на чтение hафтары)   385
СЭДЕР ТЕКИАТ ШОФАР  (порядок трубления в шофар)   393
МОЛИТВА МУСАФ НА РОШ-АШАНА...........    411
МОЛИТВА МИНХА НА РОШ-АШАНА...........    475
БИРХОТ hATOPA  (благословения на свиток Торы).....    491
СЭДЕР ТАШЛИХ......................    529
МОЛИТВЫ И ПРОСЬБЫ (по обычаю бухарских евреев)   537
КАДИШ АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ..................    566

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021