ט"ז тамуз ה'תש"פ
 

Слихот. Махзор на Рош hа-Шана и Йом-Кипур Шеломо Бен Давид

תמונה 3 מתוך: טום
סליחות /. מחזור בראש השנה
"ויום כיפור" שלמה בן דוד על 
פי מנהגי הקהילות הספרדיות

Полная стоимость: 390шек.
Стоимость по скидке: 299шек.

Номер по каталогу: 837-453-678-4
DESCRIPTION:

חדש 2017!

להזדרז כדי ליהנות הנחה מיוחדת לפני החגים. ספר סליחות, מחזור בראש השנה ומחזור ביום כיפור. 3 כרכים

מחיר מלא 390 ש"ח.
מחיר מוזל 230 ש"ח.
סליחות. תפילות לפני ראש השנה: היום הראשון, היום השני, היום השלישי, היום הרביעי, היום החמישי, היום השישי, היום השביעי, ראש השנה, פוסט גדיליה.


אנו אומרים בסליחות ("ימי סליחה" לפני ראש השנה): "שמע את קולנו, את הבורא, את אלוהינו (גיהנום אלוקיין), פנוי ורחם עלינו, וקבל את תפילתנו ברחמים ובתשוקה". בתפילת "תחנון" בימי שני וחמישי אנו אומרים: "חסוך אותנו, אד-נח, על פי רחמיך ואל תיתן לנו בידי האכזר, מדוע אומרים האומות: היכן ה '? ורחמים, ואל תעזבו אותנו בידי אויבינו כדי למחוק את שמו ... אבל עם כל זה לא שכחנו את שמך, אל תשכחו אותנו ".

מחזור, לפי מנהגי הקהילות המזרחיות, מיועד לתושבי ישראל,
נציגי הגרוזינים, בוכרה וקאזז.

 יום כיפור הוא היום החשוב ביותר של השנה ליהודים. בישראל, ביום הזה, החיים מפסיקים: כל אדם מסתכל לתוך עצמו, נזכר בעברו ובהיסטוריה של עמו. ביום זה, הקדוש ברוך הוא סלח ליהודים את חטא הבריאה של עגל הזהב והציג את הלוחות השני למשה. יום כיפור היה יום של טיהור אנשים מן הרע. שני הבדלים ניכרים בין תוכן התפילות בראש השנה ויום כיפור. בראש השנה, הם אינם מזכירים את הצרות והסבלות של היהודים בגולה ולא מודים על חטאיהם, שכן זהו חג שמח, מלא תקווה. ביום כיפור, תפילות להכיל את הטקסט של הודאה ו זוכר לרדוף ורדיפות. והשנייה. ביום כיפור נכתבים טקסטים בפירוט המתארים את המשרד ביום זה בבית המקדש בירושלים, שהיה בעל אופי מיוחד, שכן סליחת החטאים היתה תלויה בו. גם אלה שלא הולכים לבית הכנסת בשאר ימות השנה, נסה לבוא לשם. התרגום הרוסי של המחזור לראש השנה ויום כיפור יעזור ליהודי דוברי הרוסית להרגיש את משמעות התפילות של ימינו ולצלול לאווירתם המיוחדת.

Махзор содержит полный текст молитв на иврите и транслитерацию на русском,
также махзор снабжен пояснениями на русском и переводом основных избранных молитв на русском языке.


Махзор на Рош а-Шана
ШААР СЕЛИХОТ
(молитвы о прощении)

СЭДЕР ЭРУВ ТАВШИЛИН
(приготовление в праздник еды на субботу)..........  87
СЭДЕР hАДЛАКАТ НЕРОТ (зажигание свечей)......   89
ПЕТИХАТ ЭЛИЯhУ hАНАВИ...............  91
МОЛИТВА МИНХА ПЕРЕД РОШ-АШАНА......... 97
МОЛИТВА АРВИТ НА РОШ-АШАНА........... 127
КИДУШ (освящение) ВЕЧЕРА РОШ-АШАНА........  187
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ................. 191
СЭДЕР ЛЕЛЬ РОШ-АШАНА
(порядок проведения вечера Рош-Ашана)...........  193
СЭДЕР БИРКАТ hАМАЗОН  (благословение после трапезы).     205
БИРКАТ МЕЭН ШАЛОШ
(завершающее "тройное" благословение)............    219
БИРХОТ hAHEhEHИH
(благословения перед приемом пищи и напитков).......    221
МОЛИТВА ШАХАРИТ НА РОШ-АШАНА.........    225
БИРХОТ hATOPA  (благословения на свиток Торы).....    375
БИРХОТ hаhАФТАРА (благословения на чтение hафтары)   385
СЭДЕР ТЕКИАТ ШОФАР  (порядок трубления в шофар)   393
МОЛИТВА МУСАФ НА РОШ-АШАНА...........    411
МОЛИТВА МИНХА НА РОШ-АШАНА...........    475
БИРХОТ hATOPA  (благословения на свиток Торы).....    491
СЭДЕР ТАШЛИХ......................    529
МОЛИТВЫ И ПРОСЬБЫ (по обычаю бухарских евреев)   537
КАДИШ АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ..................    566

Махзор на Йом-Кипур

ПРЕДИСЛОВИЕ........................   14
СЭДЕР КАПАРОТ (обряд искупления).............   23
ПЕТИХАТ ЭЛИЯhУ hАНАВИ................   29
МОЛИТВА МИНХА ПЕРЕД ЙОМ КИПУРОМ........   37
СЭДЕР hАМАЛЬКУТ.....................   81
СЕУДА hАМАФСЭКЕТ
(заключительная трапеза перед постом в Йом Кипур)..81
СЭДЕР hАДЛАКАТ НЕРОТ (зажигание свечей)........83
БИРКАТ hАБАНИМ (благословение детей)..........85
СЭДЕР КОЛЬ НИДРЭ....................     101
СЭДЕР КАБАЛАТ ШАБАТ (встреча субботы)....  107
МОЛИТВА АРВИТ В ЙОМ КИПУР.............     113
ТЕФИЛА АЛЬ ХАПАРНАСА
(молитва о пропитании и заработке)......... 209
МОЛИТВА ШАХАРИТ В ЙОМ КИПУР...........     227
ОБЛАЧЕНИЕ В ТАЛИТ...................     241
БИРХОТ hATOPA (благословения на свиток Торы)... 461
БИРКАТ hАГОМЭЛЬ (молитва благодарности за
выздоровление и избавление от опасности)...... 461
ЧТЕНИЕ ТОРЫ.......................     463
БИРХОТ hаhАФТАРА (благословения на чтение hафтары)  467
МОЛИТВА МУСАФ.....................     479
СЭДЕР hААВОДА
(служба первосвященника в храме в Йом Кипур).......     531
МОЛИТВА МИНХА В ЙОМ КИПУР............    625
МОЛИТВА НЕИЛА.....................    753
МОЛИТВА АРВИТ НА ИСХОДЕ ЙОМ КИПУРА......    827
hАВДАЛА..........................    857
תפילות ורצונות (על פי מנהג יהודי בוכרה) 859
קדיש על ישראל ........................ 896 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2019