ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Начало мудрости. Книга обоснований


Начало мудрости
Книга обоснований
 

Авраам Ибн-Эзра

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
ОПИСАНИЕ:

Авраѓам Ибн-Эзра (1089–1164) — одна из наиболее ярких личностей в истории еврейского Золотого века, поэт, философ, астролог, врач и комментатор Танаха. В Европе он известен как один из наиболее авторитетных средневековых знатоков астрологии. Данное издание знакомит русскоязычного читателя с Ибн-Эзрой — астрологом. “Начало мудрости” — важнейший и самый известный из астрологических трактатов Ибн-Эзры, в котором изложены основные положения современной ему астрологии. “Книга обоснований” — авторский комментарий к этому трактату. По структуре и содержанию «Начало мудрости» и «Книга обоснований» составляют единое целое. Академический перевод сопровождают обширные комментарии понятийного, философского, астрономического и астрологического содержания.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021