כ' адар Алеф ה'תשפ"ד

Начало мудрости. Книга обоснований


Начало мудрости
Книга обоснований
 

Авраам Ибн-Эзра

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 169 шек.
Цена в долларах: 47 $
ОПИСАНИЕ:

Авраѓам Ибн-Эзра (1089–1164) — одна из наиболее ярких личностей в истории еврейского Золотого века, поэт, философ, астролог, врач и комментатор Танаха. В Европе он известен как один из наиболее авторитетных средневековых знатоков астрологии. Данное издание знакомит русскоязычного читателя с Ибн-Эзрой — астрологом. “Начало мудрости” — важнейший и самый известный из астрологических трактатов Ибн-Эзры, в котором изложены основные положения современной ему астрологии. “Книга обоснований” — авторский комментарий к этому трактату. По структуре и содержанию «Начало мудрости» и «Книга обоснований» составляют единое целое. Академический перевод сопровождают обширные комментарии понятийного, философского, астрономического и астрологического содержания.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024