כ' адар Алеф ה'תשפ"ד

Войны Господа. Книги I-IV


Войны Господа
Книги I-IV

Ральбаг

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 160 шек.
Цена в долларах: 44 $
ОПИСАНИЕ:

Главная книга великого еврейского мыслителя-эрудита рабби Леви бен Гершома (Ральбага) «Войны Господа» — важнейший философский, религиозный и научный компендиум, охватывающий все области средневекового знания. Его влияние на развитие не только еврейской, но и европейской мысли трудно переоценить. Леви бен Гершом выстраивает собственную философскую систему, основываясь, в первую очередь, на трудах Аристотеля, учение которого он виртуозно соединяет с идеями из классических еврейских текстов и с результатами собственных научных изысканий. «Войны Господа» интересны как тем, кто увлекается еврейской философией или историей религии и науки, так и философам и медиевистам.
Рабби Леви бен Гершом (Ральбаг; род. в 1288 г.), евреям известный также как Гершуни, а европейцам как Герсонид, Учитель Леон Еврей или Леон из Баньоля, — знаменитый средневековый ученый: крупнейший европейский математик и астрономом своего времени, философ и астролог, чьи комментарии к Танаху и сегодня считаются классическими. Труды Ральбага, писавшего на иврите, многажды переводились на европейские языки, но по-русски публикуются впервые

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024