כ' тишрей ה'תשפ"ב
 

Войны Господа. Книги I-IV


Войны Господа
Книги I-IV

Ральбаг

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 160 шек.
ОПИСАНИЕ:

Главная книга великого еврейского мыслителя-эрудита рабби Леви бен Гершома (Ральбага) «Войны Господа» — важнейший философский, религиозный и научный компендиум, охватывающий все области средневекового знания. Его влияние на развитие не только еврейской, но и европейской мысли трудно переоценить. Леви бен Гершом выстраивает собственную философскую систему, основываясь, в первую очередь, на трудах Аристотеля, учение которого он виртуозно соединяет с идеями из классических еврейских текстов и с результатами собственных научных изысканий. «Войны Господа» интересны как тем, кто увлекается еврейской философией или историей религии и науки, так и философам и медиевистам.
Рабби Леви бен Гершом (Ральбаг; род. в 1288 г.), евреям известный также как Гершуни, а европейцам как Герсонид, Учитель Леон Еврей или Леон из Баньоля, — знаменитый средневековый ученый: крупнейший европейский математик и астрономом своего времени, философ и астролог, чьи комментарии к Танаху и сегодня считаются классическими. Труды Ральбага, писавшего на иврите, многажды переводились на европейские языки, но по-русски публикуются впервые

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021