ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Агават Хесед. Любовь к милосердию

אהבת חסד חפץ חיים
Агават Хесед
Любовь к милосердию

Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 364

 

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 160 шек.
ОПИСАНИЕ:

Р.Исраэля-Меира гa-Когена из Радина обычно называют Хафец хаим ("Желающий жизни") — по заглавию его важнейшей книги, посвященной законам о злословии. Хафец Хаим был одним из крупнейших ашкеназских раввинов первой половины XX века, автором многочисленных трудов по галахе и мусару (этике). В своей книге "Агават хесед" Хафец Хаим обсуждает различные галахические и этические вопросы, относящиеся к благотворительности и благодеяниям в самом широком смысле. Согласно еврейскому праву, благотворительностью обязаны заниматься как община, так и каждый отдельный человек. Законы о благотворительности приводятся во множестве источников, начиная с Торы и кончая сочинениями галахических авторитетов Нового времени. Но именно "Агават хесед" подытоживает важнейшие правила, касающиеся беспроцентных ссуд, найма и заработной платы, гостеприимства, утешения скорбящих
и т. д.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021