ט"ז сиван ה'תשפ"ד

Агават Хесед. Любовь к милосердию

אהבת חסד חפץ חיים
Агават Хесед
Любовь к милосердию

Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 364

 

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 160 шек.
Цена в долларах: 44 $
ОПИСАНИЕ:

Р.Исраэля-Меира гa-Когена из Радина обычно называют Хафец хаим ("Желающий жизни") — по заглавию его важнейшей книги, посвященной законам о злословии. Хафец Хаим был одним из крупнейших ашкеназских раввинов первой половины XX века, автором многочисленных трудов по галахе и мусару (этике). В своей книге "Агават хесед" Хафец Хаим обсуждает различные галахические и этические вопросы, относящиеся к благотворительности и благодеяниям в самом широком смысле. Согласно еврейскому праву, благотворительностью обязаны заниматься как община, так и каждый отдельный человек. Законы о благотворительности приводятся во множестве источников, начиная с Торы и кончая сочинениями галахических авторитетов Нового времени. Но именно "Агават хесед" подытоживает важнейшие правила, касающиеся беспроцентных ссуд, найма и заработной платы, гостеприимства, утешения скорбящих
и т. д.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024