ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Письма Любавичского Ребе. Ответы на вопросы поколения. 10 Томов

Письма Любавичского Ребе
Ответы на вопросы поколения
10 Томов
Тора и наука.Тора и заповеди
Люди, организации, события
Земля Израиля
Вопросы о жизни
Брак по-еврейски
Еврейская семья
Уникальная роль еврейской женщины
Исцеление тела и души
Исцеление в руках Творца
О скромности
Путь к богатству

Яхад 2018

Полная стоимость: 999 шек.
Стоимость по скидке: 650 шек.

Номер по каталогу: 101010
ОПИСАНИЕ:

В этом сборнике книг Вы сможете найти ответы на вопросы, как разрешаются (на самом деле, мнимые) противоречия между Торой и наукой, как правильно расставить жизненные приоритеты, как достичь внутренней гармонии и радости, как ощущать себя свободным в рамках законов Торы и что ответить ребенку, не согласному с планами родителей на него.

 
Насколько безграничен спектр тем, которые обсуждает Ребе в своих письмах и выступлениях, настолько огромна и аудитория, к которой он обращается. Люди, писавшие ему, принадлежали к самым различным слоям общества ( и различным общинам): это были евреи и неверие, светские и религиозные, уважаемые раввины и руководители различных организаций и учреждений, политические деятели и военные, ученые и философы, и простые люди, делившиеся с Ребе своими проблемами.Данный комплект содержит 10 томов:
1) Тора и наука. Тора и заповеди - תורה ומצוות
2) Люди, организации, события Земля Израиля - מוסדות, אישים, ארץ ישראל
3) Вопросы о жизни - מורה נבוכים
4) Брак по-еврейски - שידוכים ונישואים
5) Еврейская семья
תוכן חלק 5 Содержание Том  נישואין והמשפחה היהודית
6) Уникальная роль еврейской женщины
תוכן חלק 6 Содержание Том  תפקידה היחודי של האשה היהודיה 
7) Исцеление тела и души - רפואת הנפש ורפואת הגוף
8) Исцеление в руках Творца - רפואה מאת ה
9) О скромности - הצניעות במשפחה היהודית
10) Путь к богатству - פרנסה צדקה ועשירות

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021