ט' тишрей ה'תשפ"ד

Сидур Тфилат Азария. Натуральная кожа

Сидур Тфилат Азария
с транслитерацией
и переводом
Натуральная кожа
Подарочное издание

Издательство Яхад

Полная стоимость: 550 шек.
Стоимость по скидке: 440 шек.
Цена в долларах: 124 $

Номер по каталогу: 956-989-418-9
ОПИСАНИЕ:

Бухарский - по традиции горских евреев 

Будни, суббота, праздники 

Транскрипция русскими буквами с соответствии с принятым в Израиле произношением, перевод и комментарий. 

Молитвы приведены в удобном порядке, сравнены и проверены по древним руковисям и перепечаткам - так, как собрал их раввин Йосэф Хаим Мизрахи в своем сидуре "Од Йосэф Хай". 

В  этом  Сидуре  есть  все  молитвы  на  целый  год. ​​


 

СОДЕРЖАНИЕ

 
История создания сидура и его значение
Утренние благословения
Законы цицит
Порядок наложения тефилин
"Шахарит" (утренняя молитва)
Тринадцать главных принципов иудаизма
Десять напоминаний
Молитва для увидившего плохой сон
Молитва о заработке и пропитании
Молитва от дурного глаза и о выздоровлении
"Петихат Элияhу hанави"
"Минха" (послеполуденная молитва)
Зоhар "Амар Риби Аба"
"Арвит" (вечерняя молитва) в будни и на исходе субботы.
Отсчет 49 дней Омера
Благословение луны
Молитва, произносимая перед сном
"Эрув тавшилин"
Зажигание субботних и праздничных свечей
Песнь Песней
"Сэдер кабалат Шабат" (встреча субботы)
"Арвит" (вечерняя молитва) в субботние и праздничные дни .
Проведение субботнего вечера
"Кидуш" (освящение) субботнего вечера
Вечерний "Кидуш" накануне праздников
ЗоЬар первой субботней трапезы
"Биркат hамазон" (благословение после трапезы)
Благословения перед приемом пищи и напитков
"Меэн шалош" (завершающее "тройное" благословение)
Хвалебные благословения
"Шахарит" (утренняя молитва) в субботние и праздничные дни .
Благословение на свиток Торы
"Биркат hагомэль" (молитва благодарности)
Благословение на чтение hафтары
Молитва за новорожденную девочку и наречение имени девочки
Молитва, которую читают для жениха после чтения Торы
Объявление нового месяца
Напоминание о посте
"Мусаф" (дополнительная молитва) в Субботу и в начале месяца .
"Мусаф" (дополнительная молитва) в праздники
"Кидуш" (освящение) субботнего дня
"Кидуш" (освящение) праздничного дня
ЗоЬар второй трапезы
"Минха" в субботние и праздничные дни
Третья суботняя трапеза
Зоhар третьей субботней трапезы
"haвдала"-порядок завершения Субботы и праздников
Четвертая трапеза
"hалель" (восхваление Всевышнего)
"Мусаф" (дополнительная молитва) в начале месяца
Ханука
Пурим
Благословение деревьев
Порядок обрезания
Порядок выкупа первенца
Обручение и бракосочетание
Величие старости
Исповедальная молитва для больного
Благословение после еды в доме скорбящих по умершему
Утешение скорбящего
"hашкавот" - молитва за души покойных
Отделение "халы"
Окунание женщины в микве
Окунание посуды в микву
Мезуза
Строительство ограды
Проводы в дальний путь
Молитва в пути
Молитва в самолете
Кадиш "Аль Йисраэль"
Порядок общественных постов
Чтение Торы в дни общественных постов
Чтение Торы в понедельник и четверг и в "Минху" в Субботу.
чтение Торы в начале месяца

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023