ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Чудеса Исхода

Большой формат

Обложка: твердая

Формат: 31x1x24

Страниц: 46

Гади Поллак

Полная стоимость: 129 шек.
Стоимость по скидке: 119 шек.
Цена в долларах: 33 $
ОПИСАНИЕ:

Эта потрасающая книга всемирно-известного художника Гади Поллака позволяет нам по-настоящему ощутить чудеса Исхода и пережить его вместе с нашими предками. Ужасы рабства и чудеса, происходящие во время казней, карающих Египет, и наконец счастье освобождения -  все это предстает перед нашими глазами, благодаря фантазии этого замечательного художника. Его рисунки с точностью изображают Исход сынов Израиля из Египта так, как это описано в Торе и в других наших источниках.

Специальная глава в конце книги помогает нам понять значение казней, поразивших Египет, и показывает насколько точно каждая из них соответсвовала "мере за меру" - то есть тем страданиям, которые причиняли египтяне народу Израиля.

Эту книгу несомненно полюбят дети и их родители, она станет настольной для преподаваталей и для всех тех, кто захочет реально увидеть чудеса Исхода не только во время Пасхального Седера, но и в течение всего года.


Иллюстрации к книге:

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024