ל' кислев ה'תשפ"ב

Шма. Дух и Закон в Иудаизме

Шма. Дух и Закон
в Иудаизме

Формат: 14x1x21

Cтраниц: 154

Обложка: твердая

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.

Номер по каталогу: 333901

ОПИСАНИЕ:
 

Автор детально анализирует одну из главнейших еврейских мо­литв - „Шма Исраэль", рассматривая ее как наиболее яркое выражение еврейского мировоззрения.
Эта работа началась серией лекций в Ешива Университи в 1992-1993 годах. Я стремился научить студентов тому, что они интуитивно ощущали. И хотел, чтобы они осознали роль духовного аспекта в иудаизме, многосторонние и плодотворные отношения между духовностью и галахой (еврейским законом) на примере детального анализа Шма, Исраэль.

Еще одна цель того семинара и книги комментарий к Шма. Надеюсь, мои ученики используют его, чтобы помочь другим читать Шма осмысленно и вдохновенно. А тем, кто пока вне традиции, он раскроет глубину и величие Шма этого простого и красноречивого свидетельства еврейской веры в единство Б-га.

Впоследствии я добавил материал к этим лекциям и расставил акценты, в общем, сделал все, чтобы превратить устную речь в письменный текст, согласно его законам. Мои слушатели, студенты ободряли и поддерживали меня в этой работе, надеюсь, ее оценят и мои читатели, и, главное, она найдет милость в глазах Одного, чье единство мы провозглашаем три раза в день словами Шма Исраэль.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021