כ"ו шват ה'תשפ"ב

Пурим

Пурим
Смысл и философия
Пурима

17x1x24

Cтраниц: 48

Обложка: мягкая

Полная стоимость: 22 шек.
Стоимость по скидке: 18 шек.
Цена в долларах: 6 $
ОПИСАНИЕ:

Свиток Эстер с новым переводом и комментариями. Обычаи и традиции. С цветными иллюстрациями.

Все, вероятно, слышали историю про Мордехая и Эстер, спасших евреев Персидской империи от уничтожения злодеем Аманом. Эта история изложена в Свитке Эстер, входящем в ТаНаХ (Еврейскую Библию). Согласно еврейской Традиции, Свиток Эстер был записан пророком Мордехаем после того, как совершились события, о которых в нем говорится. Мордехай был одним из членов Кнессет ЬаГдола - "Великого Собрания5' - еврейского Верховного религиозного суда в Вавилонском плену. "Великое Собрание" сыграло гигантскую роль в жизни евреев - оно дало изгнанному народу силы для возвращения из плена, распространило Тору во всем народе, сделав ее "наследием всей общины Израилевой". В частности. Великое Собрание заложило основы Талмуда.
Множество идей и образов, являющихся неотъемлемой частью еврейской культурной и религиозной Традиции и питавших наш народ в течение последних двух с лишним тысячелетий, берут свое начало в Свитке Эстер. В Талмуде о нем написано очень много; целый трактат Талмуда - "Мегила" ("Свиток") - посвящен в большой степени этой книге. Текст Свитка, а также устные комментарии к нему, вошедшие затем в талмудическую литературу, передавались от учителя к ученику. Таким образом, на протяжении всех этих поколений Свиток Эстер был неотделим от разъяснений к нему, изложенных в Талмуде. Классическая трактовка Свитка Эстер в существенных моментах отличается от прочтения Свитка средним "современным интеллигентным читателем", для которого характерна, к сожалению, интерпретация Свитка в контексте чуждой ему культуры.
В этой книге мы стремились показать, как выглядит Свиток Эстер с точки зрения еврейской Традиции.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022