י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Пасхальная Агада. С пояснениями. Эксклюзивное издание

Пасхальная Агада. Эксклюзив
с пояснениями составленными
на основе классических
комментариев, мидрашей, каббалы
учения хасидских учителей
и Агады Любавичского Ребе

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
ОПИСАНИЕ:

Эта комментированная Агада была составлена и опубликована в 2001 году раввином Иосифом Маркусом и стала весьма популярной, ведь кроме классического текста «Сказания об Исходе» в ней приводится множество комментариев, примечаний и идей, высказанных не только в Мидрашах, но и великими учителями хасидизма, здесь содержится галахический анализ заповедей и обычаев Седера, дополнительные правила, прежде всего, из «Шулхан Арух Гарав» – свода еврейских законов, составленного основателем движения ХаБаД раби Шенуром-Залманом из Ляд, а также комментарий Ребе к Пасхальной Агаде известный как «Антология объяснений и обычаев» («Ликутей таамим умингагим»), который также называют «Агадой Ребе». Тексты, комментарии, примечания и дополнения, очень удобно расположенные на странице, позволяют с легкостью следить за ходом Седера, при этом давая множество уровней понимания его – от самого простого до глубоких духовных пластов и идей, изложенных, впрочем, легким и понятным языком. Как настоящее академическое издание, эта Агада снабжена серьезным справочным аппаратом: примечаниями, библиографией, и индексом.  

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021