ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Пасхальная Агада. С пояснениями. Эксклюзивное издание

Пасхальная Агада. Эксклюзив
с пояснениями составленными
на основе классических
комментариев, мидрашей, каббалы
учения хасидских учителей
и Агады Любавичского Ребе

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 149 шек.
Цена в долларах: 41 $
ОПИСАНИЕ:

Эта комментированная Агада была составлена и опубликована в 2001 году раввином Иосифом Маркусом и стала весьма популярной, ведь кроме классического текста «Сказания об Исходе» в ней приводится множество комментариев, примечаний и идей, высказанных не только в Мидрашах, но и великими учителями хасидизма, здесь содержится галахический анализ заповедей и обычаев Седера, дополнительные правила, прежде всего, из «Шулхан Арух Гарав» – свода еврейских законов, составленного основателем движения ХаБаД раби Шенуром-Залманом из Ляд, а также комментарий Ребе к Пасхальной Агаде известный как «Антология объяснений и обычаев» («Ликутей таамим умингагим»), который также называют «Агадой Ребе». Тексты, комментарии, примечания и дополнения, очень удобно расположенные на странице, позволяют с легкостью следить за ходом Седера, при этом давая множество уровней понимания его – от самого простого до глубоких духовных пластов и идей, изложенных, впрочем, легким и понятным языком. Как настоящее академическое издание, эта Агада снабжена серьезным справочным аппаратом: примечаниями, библиографией, и индексом.  

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024