י"א нисан ה'תשפ"ד

Сидур "Врата молитвы". Нусах Сфарад. Малый формат

Сидур Врата молитвы
Нусах Сфарад
Малый формат
Cтраниц: 816
Обложка: твердая
Формат: 14.5 x3x10.5

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 74 шек.
Цена в долларах: 21 $

Номер по каталогу: 965-464-001-5
ОПИСАНИЕ:

Мы пытались сделать наше издание Сидура как можно более удоб­ным как для человека, впервые вошедшего в синагогу, так и для того, кто ежедневно Сидуром пользуется. Поэтому, с одной стороны, он со­держит детальные указания для начинающих, а с другой — включает практически все еврейские молитвы и благословения с подробными комментариями. 

В данном Сидуре есть два вида комментариев. Технический коммен­тарий печатается курсивом в тексте Сидура. Он объясняет, когда, кто и каким образом читает данный раздел молитвы. Пояснения же к самому тексту, помещенные под чертой внизу страницы, объясняют смысл молитв, историю их написания, роль в еврейской литургии и преследу­ют цель помочь читателю прочувствовать молитву и войти в ее мир. Более полно история и структура молитвы, а также общефилософские вопросы обсуждаются во Введении. 

Внизу страницы находятся также ссылки на отрывки из ТаНаХа (Библии) или Талмуда, процитированные в молитве. Список используе­мых нами названий книг ТаНаХа см. в конце Глоссария, на стр. 686. Если фрагмент молитвы является парафразой, т. е. цитата несколько изменена по сравнению с оригиналом, то ссылка помечена буквами "Ср." ("сравни"). 

В некоторых случаях, кроме перевода, мы даем также и транс­крипцию ивритского текста. Мы сделали это в тех местах, которые, согласно нашему опыту, являются особенно важными для начинающих. Транслитерации "Кадиш Ятом", произносимого скорбящими в различ­ные моменты молитвы, а также "Изкора" (поминовения душ покойных родителей) и молитвы "Шма Исраэль" помещены в конце книги. ​ 
Страницы по теме

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024