י' сиван ה'תשפ"ד

Браха Ве-Йешуа. Сборник молитв и особенных средств

Браха Ве-Йешуа. Сборник молитв
и особенных средств
Для всех и каждого
В час радости и печали
Средний формат
Страниц: 157 
ברכה וישועה

Яхад 2018

Полная стоимость: 19 шек.
Стоимость по скидке: 15 шек.
Цена в долларах: 5 $

Номер по каталогу: 978-965-7460-18-4
ОПИСАНИЕ:

Сила молитвы

Если скажешь ты в своем сердце: для каждой работы есть свои инструменты, например, в поле у нас есть плуг, который остался нам в наследство от земледелов. Но для "служения сердца" нет у меня в руках ничего, чем я мог бы распахать поле моего сердца, убрать все мешающие камни, и выполоть портящие душу сорняки и колючки...

Знай же!
Есть у нас святое орудие, которым мы можем работать над нашим сердцем. Орудие это оставили нам в наследство мудрецы - знатоки тайн из древних поколений, Мужи Великого Собрания, среди которых еще были пророки. Называется же это орудие - молитва.

Этим священным инструментом ты сможешь вершить чудеса, и превратить жестокое, бесчувственное сердце в сердце из плоти. Молитвой ты сможешь убрать преграды с полей твоего сердца, и выкорчевать все пни и сорняки, укоренившиеся в твоем сердце с юности.

Из предисловия к сидуру

Минхат Йерушалаим
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024