ט"ו хешван ה'תשפ"ב
 

Мидраш рассказывает детям. Книга Шмот

Мидраш рассказывает детям. Книга Шмот
Твердая обложка
Страниц: 296
Большой формат

Полная стоимость: 169 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
ОПИСАНИЕ:

Мидраш (объяснения наших мудрецов) - это история, связанная со священными книгами, их героями и сюжетами, но мидраш рассказывает о том, что в этих книгах отсутствует. Отсутствует - но восстанавливается по другим местам Торы, другим текстам и устной традиции. Пользуясь всем объёмом знаний и правилами толкований текстов, наши мудрецы приходят к новому, более глубокому, часто неожиданному пониманию того, что, казалось бы, давно известно и изучено. В предлагаемой серии книг "Мидраш рассказывает детям" приводятся некоторые мидраши на каждую недельную главу Торы. Первый том посвящён книге Берешит. Юные читатели узнают о сотворении мира и истории договора между Всевышним и Авраамом, о сыне Авраама Ицхаке и его внуке Яакове, о двенадцати коленах Израиля и их жизни в Египте, о нерасторжимости завета между Всевышним и сынами Израиля. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021