י"ז сиван ה'תשפ"ד

Мои друзья - Алеф Бет

Мои друзья - Алеф Бет
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 56

Еврейская книга

Полная стоимость: 119 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $
ОПИСАНИЕ:

красочно иллюстрированная Гади Полаком книга альбомного формата

Дорогие большие и маленькие читатели, вы держите в руках великолепный подарок - книгу «Мои друзья - Алеф Бет», подготовленную известным раввином Барухом Чейтом и прекрасным художником Гади Поллаком.

Эта книга - игра, которая открывает окно в мир тайн еврейских букв.

На земле живёт семьдесят основных народов. Каждый из них говорит на своём языке. И это означает, что у каждого народа есть свои буквы и свой алфавит. Но на каком же языке говорили люди до того как в поколении Вавилонской башни Творец разделил их на семьдесят народов и на семьдесят языков? Объясняют наши мудрецы, что начиная с первого человека, Адама, все люди говорили на "лашон а-кодеш", на нашем святом языке - иврите. И сказано в книге Зоар, что Творец смотрел в Тору и творил мир, то есть сначала перед Творцом была Тора, записанная этими святыми буквами. И учат знатоки сокровенной мудрости, что она была записана чёрным огнём по белому огню. Итак, вначале Творец создал эти двадцать две буквы, и ими Он сотворил весь мир.

Когда Творец повелел Адаму определить имена всем живым существам, тот постиг сущность каждого из них. Соединяя буквы нашего святого алфавита, Адам открыл именно те имена, которые Творец использовал при их создании. И наш праотец Авраам постиг тайну святых букв. Он открыл, что так же, как дом строится из кирпичей, так и Творец построил мир, используя эти двадцать два кирпичика - наши святые буквы. И также Бецалель с помощью этого знания построил переносной Храм в пустыне.

Нет другого языка в мире, в котором в самих буквах кроются тайны всего мироздания. С этих букв наши дети начинают учить Тору. Эти прекрасные буквы дают им ключи, открывающие перед ними мир знания, который будет окружать их всю жизнь.

Перед вами перевод новой книги «Мои друзья - Алеф Бет». Мы уверены, что эта книга принесёт детям радость и стремление стать настоящими друзьями наших святых букв. Даст им возможность понимать и любить прекрасную мудрость нашей Торы на всех уровнях её постижения.

Главный редактор издательства «Пардес» р. Цви Патлас
Директор издательского дома «Еврейская Книга» Мендель Шапиро


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024