י"ב нисан ה'תשפ"ד

Ликутей Сихот. Сборник бесед Любавичского Ребе. Берейшит

Ликутей Сихот. Сборник бесед
Любавичского Ребе. Берейшит
Большой формат
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 88 шек.
Цена в долларах: 25 $
ОПИСАНИЕ:

Мы приложили усилия, чтобы перевод, с одной стороны, максимально точно отражал ход и стиль изложения Ребе, но, в то же время, был доступен людям, обладающим невысоким уровнем познаний в иудаизме в целом и в хасидизме в частности. Поэтому беседы представлены в свободном переводе, порой расширенном там, где оригинальный текст нам показался слишком лаконичным для целевой аудитории данного издания».

В книге "Берейшит" на каждую недельную главу приводится одна-две беседы Ребе, а также беседы к праздникам, попадающим на этот период.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024