כ"ב ав ה'תשפ"א
 

Ликутей Сихот. Сборник бесед Любавичского Ребе. Берейшит

Ликутей Сихот. Сборник бесед
Любавичского Ребе. Берейшит
Большой формат
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 88 шек.
ОПИСАНИЕ:

Мы приложили усилия, чтобы перевод, с одной стороны, максимально точно отражал ход и стиль изложения Ребе, но, в то же время, был доступен людям, обладающим невысоким уровнем познаний в иудаизме в целом и в хасидизме в частности. Поэтому беседы представлены в свободном переводе, порой расширенном там, где оригинальный текст нам показался слишком лаконичным для целевой аудитории данного издания».

В книге "Берейшит" на каждую недельную главу приводится одна-две беседы Ребе, а также беседы к праздникам, попадающим на этот период.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021