ט' тишрей ה'תשפ"ד

Тания с комментариями. Главы 1-24. Том 1

Тания с комментариями
Ежедневные уроки
по книге Тания
Главы 1-24
Том 1
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 351

Новинка 2019!

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 20 $
ОПИСАНИЕ:

Книга Тания считается фундаментальной книгой хасидского учения ХАБАД. Она была написана и издана основателем движения ХАБАД р. Шнеуром Залманом из Ляд, известным также под именем Алтер Ребе.
 
Тания объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели. Книга рассматривает такие темы, как связь еврея с Творцом, смысл жизни, и является практическим руковдоством для жизни каждого еврея. Она без преувеличения раскрыла глаза десяткам тысяч евреев во всех странах диаспоры и наполнила их жизнь смыслом, помогла понять всей душой, как по-настоящему служить Творцу и жить в радости. 
За все годы Тания выдержала более чем 5000 изданий!

Книга, которую Вы держите в руках, включает оригинальную фотокопию страниц Тании, текст Тании на иврите с огласовками и переводом на русский. К тому же были добавлены комментарии между абзацами для облегчения и упрощения понимания текста. В данном издании материал книги разбит на ежедневные уроки, упорядоченные по датам изучения ХИТАС в обычный и високосный годы.

Мы очень надеемся, что изучение этой книги приблизит и ускорит приход Машиаха так, как об этом говорит предание: Бааль Шем-Тов спросил царя Машиаха во время поднятия его души в высшие миры: "Когда ты придешь?" Тот ответил: "Когда станет известным твое учение, т.е. дословно, когда изольются твои источники наружу!" (Имеется в виду учение хасидизма, наиболее важной книгой которого является книга Тания).


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2023