ה' нисан ה'תשפ"ד

Любавичский Ребе. Рабанит Хая Мушка

Любавичский Ребе
Рабанит Хая Мушка
Большой формат
Твердая обложка
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ:

Наш мир приближается к эпохе Мошиаха и нам дают возможность познать Б-жественные тайны, чтобы быть готовыми встретить его здесь в теле и слушать Мошиаха в Ган Эден. 
Мир погружается во мрак неверия, бунта против Творца и страшного насилия. Рассеять этот мрак может лишь особо яркий и сильный свет Кабалы и хасидизма. (Алтер Ребе Святое послание, стр.778).
Этот свет несет нам учение Хабад. Настало время человечеству перейти от исправления внешней части мира к внутренней, важнейшей части – к исправлению человека.
Высшее назначение изучения внутренней Торы - хасидута - это создание почвы для прихода Мошиаха. (Заключительный трактат, стр.854, 856).
Кабала раскрывает присутствие Всевышнего в Высших мирах. Хасидизм показывает, каким образом тайны Торы связаны с душой человека и с миром, в котором мы живем.
Хасидут Хабад раскрывает, что высшие миры находятся внутри нас. Внутренняя Тора является Деревом Жизни и не захвачена в плен оболочками зла.
Хасидизм Хабада представляет собой всеохватывающую концепцию жизни и образа жизни, который базируется на убеждении, что по существу своему, предназначение еврея - служить связующим и объединяющим звеном между Творцом и Творением. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024