כ"ז кислев ה'תשפ"ב

Из глубин. Берешит

Из глубин
О разделах Торы
Берешит

Полная стоимость: 110 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
ОПИСАНИЕ:

Книга «Из глубин» (Ми-Маамаким) написана преданным и доверенным учеником гаона рава Моше Шапира – равом Симхой Мандельбоймом и переведена на русский язык с разрешение гаона рава Моше Шапира его родственником – равом Гедалией Спинаделем.
Эта книга не похожа на большинство комментариев, цель которых пояснить детали сказанного в каждой фразе по отдельности, задать вопросы и дать на месте точечные ответы. Наш подход – объяснять разделы Торы от общего к частному. Сначала постараемся усвоить глубинную идею – главную основу раздела, а от этой общей точки перейдем к размышлению над деталями и осветим все сказанное.
 
Мы назвали эту книгу «Из глубин» (Ми-Маамаким), потому что наша цель – нырнуть в могучие воды святой Торы и открыть, в меру наших сил, кое-что из «глубин», спрятанных в ее разделах.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021