ד' тишрей ה'תשפ"א
 

"Где находится Творец"

"Где находится Творец"
Твёрдая обложка
с иллюстрациями

Полная стоимость: 85шек.
Стоимость по скидке: 65шек.
ОПИСАНИЕ:
Иногда дети считают, что Творец находится очень далеко – на небесах. Книга 
знакомит детей с одним из основных понятий в иудаизме: Творец – создатель 
всего, причина всего и находится везде.
Эта  книга  –  продолжение  приключений  двух  друзей,  знакомых  нам  по  книге 
«Веселые советы». Младший задает старшему вопрос: «Где находится Творец?» 
– и старший на многочисленных примерах из воображаемого путешествия дает 
возможность младшему осознать, что Творец действительно находится везде.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2020