ד' тишрей ה'תשפ"א
 

"Рош га-Шана"

"Рош га-Шана"
Твёрдая обложка
с красивыми картинками

Полная стоимость: 85шек.
Стоимость по скидке: 65шек.
ОПИСАНИЕ:
История о том, как веселая семья празднует еврейский новый год – Рош 
г̃а-Шана.  К  празднику  готовятся  всей  семьёй:  снимают  урожай  яблок, 
собирают мёд, пекут халы, пишут и отправляют поздравления. 
Зажигание свечей, кидуш, праздничный стол, шофар и ташлих – обо всём 
этом дети узнают из весёлого стихотворения. 
Легко  запоминающиеся  рифмы  и  красочные  иллюстрации  усиливают 
впечатление  юных  читателей  и  помогают  им  с  нетерпением  ждать 
праздник и с радостью встретить его.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2020