ו' сиван ה'תשפ"ד

Секретный туннель

Секретный туннель
с красивыми картинками

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $
ОПИСАНИЕ:
Древняя Иудея, более 2500 лет назад. Жестокий враг наступает на город 
Ерушалаим.  Праведный  царь  Хизкияѓу  приказывает  прорубить  в  скалах 
туннель,  по  которому  во  время  осады  в  город  пойдёт  вода.  В  ряды 
строителей  туннеля  становится  и  двенадцатилетний  Йонатан,  который 
мечтает спасти родной город.
Хватит ли у Йонатана сил работать наравне со взрослыми?
Смогут ли строители туннеля вовремя завершить работу? 
Удастся ли Йонатану поймать вражеского шпиона? 
Чем закончится осада Ерушалаима? 
Необычайные приключения Йонатана происходят на фоне ярких картин 
жизни и быта в Древней Иудее.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024