י"ז сиван ה'תשפ"ד

Из глубин. О разделах Торы.

Из глубин. О разделах Торы.
Обложка: твёрдая
Год издания: 2017
 

Полная стоимость: 499 шек.
Стоимость по скидке: 479 шек.
Цена в долларах: 132 $
ОПИСАНИЕ:


Гаон рав Моше Шапиро – один из величайших мудрецов и преподавателей Торы последних поколений. Его уроки по недельным главам Торы на протяжении многих десятилетий собирали тысячи слушателей по всему миру. Книга «Из глубин» написана по материалам этих уроков его ближайшим учеником – равом Александром Арье Мандельбоймом. Она переведена на русский язык равом Гедальей Спинаделем с разрешения рава Моше Шапиро. Теперь уникальные по своей глубине уроки гаона рава Моше Шапиро по недельным главам Торы доступны и для русскоязычного читателя. Эта книга не похожа на большинство комментариев к Торе. Уникальность подхода рава Моше Шапиро в том, что он объяснял главы Торы от общего к частному. Сначала он выделяет основную мысль каждой главы, а затем – раскрывает отдельные аспекты, понемногу погружая читателя в глубины мудрости Торы. Рав Моше Шапиро опирается в своих уроках на комментарии к Торе величайших мудрецов, Талмуд, мидраши, великие книги по каббале. При этом автор не просто разъясняет скрытые на первый взгляд аспекты недельной главы Торы, но и связывает их с актуальными событиями наших дней, убедительно доказывая, что вся история еврейского народа заключена в Торе. Кроме того, книга «Из глубин» содержит уникальный материал, посвященный еврейскому мировоззрению, а также приоткрывает читателю завесу тайн каббалы. Книга «Из глубин. О разделах Торы» предназначена для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в изучение Торы, понять скрытые в ней тайны, и их актуальность для еврейского народа.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024