ט"ו сиван ה'תשפ"ד

За праздничным столом. Ханука и Пурим

За праздничным столом
Ханука и Пурим
для чтения в семейном кругу
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 207
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 85 шек.
Цена в долларах: 24 $
ОПИСАНИЕ:

Автор и издатель этой книги Яков Доктор родился в 1972 году, в городе Жмеринка, на Украине. В Эрец Исраэль приехал в 1991 году. Живёт в городе Бейт Шемеш, где открыл Центр изучения Торы «Шма Исраэль» и проводит уроки Торы для евреев ־ выходцев из стран СНГ. Женат, отец пятерых детей, имеет смиху рава. Основной своей задачей считает изучение, исполнение и преподавание законов Торы.

Яков Доктор — автор книг «Глазами праведника» и «Братья» получивших одобрение рабаним и признательность читателей. Рав Доктор публикуется в прессе и в Интернете, издаёт брошюры. Его уроки и творческая деятельность приобщают к миру Торы, открывают читателю сокровищницу хасидизма.

Его сборник комментариев и рассказов «За субботним столом» — итог многолетнего труда рава Якова Доктора. Автор предназначил эту книгу для досуга, но если отнестись к ней вдумчиво, то можно многое понять и научиться применять мудрость Торы в повседневной жизни.

Новая книга автора «За праздничным столом» выдержана в том же стиле. Она содержит многие обычаи и практические советы по соблюдению еврейских праздников. Почти все комментарии и истории переведены автором на русский язык впервые.​


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024