י' сиван ה'תשפ"ד

Голос в тишине: рассказы о чудесном. Том 9

Голос в тишине 
рассказы о чудесном. Том 9
Средний формат
Твердая обложка
Страниц: 542
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-0617-7
ОПИСАНИЕ:

   “Голос в тишине” — это перевод и адаптация знаменитого трехтомника хасидских историй, записанных раввином Шломо-Йосефом Зевиным. Автору русского варианта этих историй Якову Шехтеру блестяще удалось сохранить колорит и обаяние фольклора при переводе его на язык беллетристики.
     Для русскоязычного читателя, далекого от реалий еврейской жизни, “хасидские истории” представляют собой загадку, которую нужно сначала объяснить, потом разгадать и лишь затем пускаться в повествование. Рассказы, написанные Яковом Шехтером по мотивам книги Шломо-Йосефа Зевина, — это попытка перевести почти неуловимое обаяние устных историй в жанр художественной литературы.
В завершающем, 9ом томе собраны хасидские истории, связанные с книгами "Песнь Песней", "Эйха" и "Свитком Рут", праздниками Шавуот и рош ходеш (новомесячье), а также с тремя неделями "меж теснин". Приводится биографическая информация о цадиках, упомянутых во всех книгах серии "Голос в тишине".

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024