ה' нисан ה'תשפ"ד

Ветвь древа отцов. Поучение отцов

Ветвь древа отцов
Поучение отцов
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 872

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 180 шек.
Цена в долларах: 50 $
ОПИСАНИЕ:

Каждый год, между праздниками Песах и Шавуот, великий учитель еврейского народа, главный сефардский раввин Израиля Овадья Йосеф, да будет благосло- венна память о святом праведнике, посвящал свои уроки изучению важнейшей книги еврейской традиции «Пиркей Авот». Он разъяснял эту мишну в свете ком- ментариев наших мудрецов, их нравственных поучений и богобоязненности – и всё это было «приправлено» разными историями и притчами, которые были «слаще мёда» и нравились слушателям, как драгоценные камни.

После многочисленных просьб учеников и слушателей этих уроков рав Овадья Йосеф согласился собрать эти уроки в книгу «Анаф Эц Авот» («Ветвь древа от- цов»), добавив к ним еще от своей мудрости. Ведь эти уроки приближают многих к служению Творцу, и это величайшая заслуга – умножать знание и богобоязнен- ность в народе Израиля. И, хвала Всевышнему, эта книга разошлась среди всех еврейских общин, и многие находят в ней совет и мудрость, наставления, указа- ния по правильному поведению и законы.

«Ветвь древа отцов» уже выходила в Израиле и других странах, и приняли ее с нетерпением и большой радостью, и теперь прочесть ее удостаивают и евреев России, не знающих иврита.

ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ:


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024