ו' сиван ה'תשפ"ד

Книга Мишлей Яков. Притчи Магида из Дубно. Комментарии к недельным главам Торы

Книга Мишлей Яков 
Притчи Магида из Дубно

Комментарии к недельным главам Торы
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 544

Полная стоимость: 220 шек.
Стоимость по скидке: 179 шек.
Цена в долларах: 50 $
ОПИСАНИЕ:

Притча, – это один из самых древних жанров, используемый в Торе, любимый пророками и еврейскими мудрецами. Рав Яаков Кранц, более из- вестный как Магид из Дубно, десятилетиями собирал и придумывал притчи, которые находили кратчайшую дорогу к сердцам самых разных слушателей. Это был устный жанр, но, к счастью, у него нашлись последователи и ученики, которые собрали эти притчи-жемчужины в прекрасное ожерелье, которое и предлагается русскоязычному читателю. Книга Мишлей Яаков уже давно была известна в еврейской среде и переводилась на многие языки. И теперь евреи России тоже удостоятся возможности приобщиться к ней.

Всю жизнь его задачей было нести слово Торы простым людям, и он находил очень красивые и простые пути для ее объяснения и комментариев наших мудрецов. Мы надеемся, что читатель проведет с удовольствием время на этих дорогах, по которым поведет его Магид из Дубно.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024