י"ב тамуз ה'תשפ"ד

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 1

Вавилонский Талмуд
Трактат Бава-Мециа. Том 1
Большой формат
Твердый переплет
Страниц: 396
 

Полная стоимость: 350 шек.
Стоимость по скидке: 259 шек.
Цена в долларах: 71 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-0675-7
ОПИСАНИЕ:

Талмуд — свод правовыхи и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну — основу еврейской устной традиции и Гемару — дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении пяти столетий, и представляющий собой основной источник Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуды; Вавилонский Талмуд обладает большим авторитетом и является основным предметом традиционной еврейской системы обучения. В настоящий том, седьмой из многотомного издания, вошел оригинальный текст и русский перевод первой главы трактата Бава-Мециа. В основе издания лежит принцип общедоступности, оно призвано помочь читателю самостоятельно познакомиться с полным текстом Талмуда на русском языке. Перевод сопровождается краткими комментариями, опирающимися на комментарии крупнейшего средневекового ученого-талмудиста Раши. В дальнейшем планируется выпустить в свет перевод всех трактатов Талмуда.
Главная тема трактата Бава-Мециа, который в нашем издании представлен шестью томами, – законы Торы и мудрецов, связанные с выяснением статуса спорного имущества. В первом томе из шести приведен перевод первой главы трактата. Она посвящена законам установления права собственности на находку. Отдельно рассмотрены способы приобретения найденных вещей, не подлежащих возврату бывшим владельцам. Подробно исследуется казус потерянных документов: долговых расписок, обязательств, разводных писем и пр. Большинство ситуаций, рассматриваемых Талмудом в этой главе, вполне актуальны и для нашего времени. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024