כ"ב ияр ה'תשפ"ד

Книга Пять свитков - мегилот

Книга Пять свитков - мегилот
с толкованиями Раши, Сфорно,
Мальбима и Тора Тмима
 

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $

3 том "Пять свитков" из серии Танах При Аарон в переводе рабанит Фримы Гурфинкель,
включает пять свитков - мегилот с комментариями Раши, Сфорно, Мальбима и Тора Тмима.

Мегилот (Свитки) — пять книг, входящих в раздел Ктувим (Писания) Танаха. К ним относятся следующие пять книг Танаха:
Шир аШирим (Песнь Песней — в русской традиции), Рут (Руфь), Эйха (Плач Иеремии), Коhелет (Экклезиаст) и Эстер (Эсфирь).

В еврейской религиозной традиции они называются «Хамеш Мегилот» т.е. «Пять свитков».
В древнейшие времена, задолго до изобретения книгопечатания и современного способа изготовления
книг в виде сброшюрованных листов все священные еврейские книги евреев изготавливались путём написания их
вручную специально обученным евреем — сойфером.
Листы пергамента, на которых писалась книга, не соединялись в брошюру,
а подшивались один за другим, образуя в конечном итоге свиток.
Несмотря на изобретение книгопечатания, написание еврейских книг,
предназначенных для публичного чтения, в соответствии с Алахой (еврейским религиозным законом)
продолжает осуществляться в соответствии с законами, принятыми с древнейших времён: вручную,
на пергаменте, специальным шрифтом и в виде свитка.
К таким свиткам относятся собственно Свиток Торы (Пятикнижия Моисея),
вышеуказанные пять книг из раздела Ктувим, а также книга Йоны из раздела Невиим,
которые также публично читаются в соответствующие праздничные и памятные даты.

В соответствии с Алахой, кроме Торы, из всех перечисленных
книг обязателен к прочтению только свиток Эстер, который прочитывается именно
по свитку вечером и утром на праздник Пурим. Очень важным в еврейской религиозной
традиции является ежегодное чтение Свитка Эйха (Плач Иеремии) 9 Ава, которое является
трагической датой, связанной с разрушением Иерусалимского Храма. По обычаю, книга
Эйха читается вечером и утром 9 Ава. Публичные чтения книги Шир аШирим в Песах,
Книги Коэлет в Суккот и книги Рут в Шавуот в настоящее время приняты и исполняются,
как обычаи во всех еврейских общинах мира.

Стоит отметить, что кроме вышеперечисленных книг, относящихся к «Пяти свиткам»,
в Йом Кипур также публично читается Книга Йоны, относящаяся к разделу Невиим (Пророки).

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024