ו' сиван ה'תשפ"ד

Ранние пророки

Большой формат.
Издательство: Книжники
Твердый переплет
Формат: 24.5 × 17.5 × 4 см
Страниц: 792
 

Полная стоимость: 210 шек.
Стоимость по скидке: 179 шек.
Цена в долларах: 50 $

Номер по каталогу: ISBN: 978-5-9953-0371-8
Пророки — второй раздел Еврейской Библии, Танаха, следующий непосредственно за Торой — Пятикнижием. В данном издании представлена первая часть раздела — Ранние пророки, включающая книги Йеѓошуа, Шофтим, Шмуэль (I и II) и Млахим (I и II). Новый перевод Еврейской Библии предоставляет читателю русскую версию Масоретского текста, максимально приближенную к оригиналу и свободную от тенденциозных прочтений. Перевод опирается на данные современной науки и традиционной еврейской экзегезы и учитывает опыт предыдущих переводов Библии на русский язык. В издании исправлены переводческие интерпретации, основанные только не экзегетике или на устаревших научных представлениях, а тексты перевода отвечают современному уровню исследования Еврейской Библии. Перевод сопровождают примечания филологического характера и историко-реальные комментарии, необходимые для адекватного понимания библейского текста.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024