י' сиван ה'תשפ"ד

Тшува

Пособие по религиозному
образу жизни в иудаизме

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 19 $

Номер по каталогу: 9785995306719
Эта книга не является ни призывом к возвращению к Творцу, ни попыткой убедить кого-либо выбрать такой путь. Она адресована тем, кто уже принял соответствующее решение и/или сделал первые шаги в этом направлении. Книга предлагает таким людям (и мужчинам, и женщинам) совет и руководство по преодолению трудностей, которые, с большой вероятностью, у них возникнут. Часть из подобных рекомендаций — практического характера. Однако зачастую они касаются фундаментальных вопросов: в чем смысл соблюдения заповедей, как к ним следует относиться, а главное — как воспринимать себя, свою семью и окружающее общество.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024