י"ז ияр ה'תשפ"ב

Тшува

Пособие по религиозному
образу жизни в иудаизме

Адин Эвен-Исраэль - Штейнзальц

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 21 $

Номер по каталогу: 9785995306719
Эта книга не является ни призывом к возвращению к Творцу, ни попыткой убедить кого-либо выбрать такой путь. Она адресована тем, кто уже принял соответствующее решение и/или сделал первые шаги в этом направлении. Книга предлагает таким людям (и мужчинам, и женщинам) совет и руководство по преодолению трудностей, которые, с большой вероятностью, у них возникнут. Часть из подобных рекомендаций — практического характера. Однако зачастую они касаются фундаментальных вопросов: в чем смысл соблюдения заповедей, как к ним следует относиться, а главное — как воспринимать себя, свою семью и окружающее общество.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2022