כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Еврейские сокровища. Роман Гершзон

Еврейские сокровища. Роман Гершзон
Твёрдая обложка
Средний формат
Страниц: 280
 

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.
Описание:
В ХХ веке в огне Второй мировой войны практически исчезли еврейские общины и их мирные жители в России, Польше, Белоруссии, Литве, Украине, Венгрии, Румынии и других странах. Исчезают культурные традиции евреев-ашкеназов Восточной Европы, в том числе и уникальные традиции народа.
В книге рассказывается об этом наследии, приведены более пятисот вкусных и интересных рецептов ашкеназийской кухни.
Часть культурного наследия народа является и самобытный фольклор еврейских местечек: устные традиции, рассказы, легенды и анекдоты, повествования мудрецов, литературное и художественное творчество. В книге сделана попытка рассказать об этом наследии.
Но основное, ради чего задумывалась книга "Еврейские сокровища", - это культура ашкеназийской кухни, которая исчезает на наших глазах вслед за исчезнувшими местечками и их обитателями.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021