כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Кухня евейских праздников. Роман Гершон

Кухня евейских праздников. Роман Гершон
Твёрдая обложка
Средний формат
Страниц: 126

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.

Номер по каталогу: 9785932735299
Описание:
Особенностью еврейской кухни в любом уголке земного шара является употребление конкретных продуктов и блюд в дни еврейских праздников. Порядок блюд кухни еврейских праздников не меняется на протяжении столетий, возможно, и тысячелетий. Исключение составляет только кухня Дня независимости Израиля, которая сложилась в середине двадцатого века. Так, на Песах у евреев принято есть мацу и изделия из мацы, хлебные продукты и квасное в эти дни исключаются. На Шавуот праздничные столы заполнены молочными изделиями, бананами и виноградом, финиками и инжиром, яблоками, сливами и другими дарами земли. На Хануку едят пирожки, пончики и латкес (драники), жаренные в масле. В книге приводятся кулинарные рецепты и варианты приготовления блюд, приуроченных к определенным еврейским праздникам. Ну и, конечно же, еврейские рассказы, предания, анекдоты и майсы - как обойтись без них в книге о еврейской кухне?
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021