י"ב хешван ה'תשפ"ב
 

Пятикнижие Моше. Вайикра. (Махон Меир)

 

Тип Твердая Обложка
Пятикнижие Моше (Махон Меир)

2020

Полная стоимость: 599 шек.
Стоимость по скидке: 499 шек.
Описание


Тора из Цийона. Пятикнижие Моше с современным переводом на русский язык и комментарием Йоны Левина и Ури ЛинецаРашбам, внук Раши, передает фразу своего великого деда, сказанную им незадолго до смерти: «Если бы у меня было время, я написал бы новый комментарий, потому что пшат обновляется каждый день». Авторы нового перевода считают необходимой постоянную работу по анализу и комментированию текста Торы в свете еврейской традиции; фрагментом этой работы представлен настоящим изданием.Авторы перевода и комментария во время своей работы были сосредоточены на следующих моментах: предельная точность; сохранность лексики Торы на основе классической еврейской традиции. Редакторы сознательно предпочли близость к оригиналу «гладкости» русского текста. Перевод сохраняет Имена Всевышнего, не заменяя их словами «Бог», «Господь» и пр., так как каждое ивритское Имя это проявление одного из качеств Творца. Они могут быть объяснены, но принципиально не имеют адекватного перевода ни на один другой язык. Значения этих Имён (Ашем, а также Эло’им, Шадай, Эль, Эль Эльон, Адонай и др.) поясняются в соответствующих местах текста. Русский текст сохраняет транскрипцию тех слов иврита, в отношении которых имеются сомнения в правильности перевода («коц», «дардар») или просто отсутствуют соответствующие понятия в русском языке («мацева», «гибор»).При написании комментария его авторы, стремясь к актуальности, основывались на древней еврейской традиции и «пшате» — простом смысле текста. В основе комментария находятся материалы уроков рава Ури Амоса Шэрки.
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021