ל' кислев ה'תשפ"ב

Свиток Эстер. Истинный авторский замысел

Свиток Эстер
Истинный авторский замысел
Средний формат
Твердая обложка
Страниц: 176

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.

Номер по каталогу: 978-5-905826-14-6
ОПИСАНИЕ:

Проблемы библейской книги Эстер очевидны: Бог там не упоминается, поведение большинства персонажей не вполне морально, в том числе и главных героев - Мордехая и Эстер. Кроме того, их имена слишком напоминают имена языческих богов Мардука и Астарты.
Сеймур Эпштейн утверждает, что Эстер создавалась как политическая сатира: развращенное общество, ценности которого противоположны библейским. Тогда как большинство толкователей полагают, что цель книги - восславить подвиг Мордехая и Эстер, Эпштейн утверждает, что объектом высмеивания в этой сатире являются не только язычники-персы, но и живущие в Персии евреи. Когда евреи в беде, они не молятся. Когда они спасены, нет ни единого слова благодарности Богу за это. Бог не участвовал в решении проблемы, а значит, не за что Его благодарить. Евреи ведут себя так же, как Ахашверош, организовав в честь своей победы попойку (миште): это слово используется четырежды в девятой главе Эстер, но оно не встречается нигде больше в Библии. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021