ל' кислев ה'תשפ"ב

Пособие по изучению Талмуда

Пособие по изучению
Талмуда
Средний формат
Твердая обложка
Страниц: 140

Полная стоимость: 45 шек.
Стоимость по скидке: 35 шек.
ОПИСАНИЕ:

Эта книга поможет начинающим войти в изучение Талмуда — книги, на которой строится жизнь каждого еврея и всего еврейского народа в целом. Человек, начинающий изучение Талмуда, найдёт здесь перевод основных слов, аббревиатур, объяснение понятий и правил, по которым строится ход мыслей Талмуда. Надеюсь, она поможет многим читателям быстрее и лучше войти в великое море Талмуда.

 
Рав Бен-Цион Зильбер, 13 кислева 5769 года, Иерусалим
 

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021