י"ח ияр ה'תשפ"ד

Пасхальная агада. Путеводитель по празднику Песах

Пасхальная агада
Путеводитель по празднику Песах
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 378
 

Полная стоимость: 95 шек.
Стоимость по скидке: 85 шек.
Цена в долларах: 24 $

Номер по каталогу: 978-0-86639-013-2
ОПИСАНИЕ:

В серии "Библиотека еврейских текстов" вышел сборник молитв и комментариев к Торе – "Пасхальная агада", – связанный с празднованием Песаха. Издание "Пасхальной агады" приурочено к предстоящему празднованию Песаха.

Серия "Библиотека еврейских текстов" – просветительский проект, в рамках которого издаются переводы еврейских классических текстов. Задача серии – приоткрыть сокровищницу религиозной мысли для читателей, не владеющих "классическими" языками – еврейским и арамейским. Проект предусматривает выпуск порядка 50 томов в издательстве "Лехаим", в которые входят три группы текстов: литургические, первоисточники с комментариями и законы иудаизма. Подавляющее большинство этих текстов никогда не издавалось на русском языке.

Ранее в серии "БЕТ" уже увидели свет книги: "Молитвы раскаяния" и "Плачи Девятого Ава. Храм, который мы потеряли". Последняя книга включает "Кинот" и "Эйха" – стихотворный перевод элегий и плачей, читаемых в пост Девятого Ава, и обширную статью, объясняющий значение этого дня.

Новая книга, вышедшая в литургической части серии, помимо традиционной части, включившей в себя молитвы, благословения и повествование об Исходе евреев из Египта, сопровождается большим "путеводителем" по празднику Песах, написанным израильским журналистом, эмигрантом из СССР Давидом Шехтером. Давид Шехтер предлагает светскому читателю ознакомиться с материалом религиозного содержания в более понятной и доступной форме, добавив к традиционному повествованию множество интересных историй, шуток и примеров из жизни.

Представление религиозного содержания книги в знакомых светскому читателю категориях, находит свое отражение в обилии примеров с шутками и имитацией бытового восприятия ("маца – это такой большой пресный крекер-переросток").Собственно агада занимает двести страниц. Она двуязычна, а, кроме того – содержит транслитерацию основных благословений, подробное руководство по проведению седера, комментарии касательно вариаций ритуала и истории его формирования.


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024