כ' хешван ה'תשפ"ב
 

Книга Теилим. Псалмы царя Давида с транслитерацией. Сегулот

Книга Теилим
Псалмы царя Давида
с транслитерацией. Сегулот

Формат: 15x3x22
Страниц: 424

Полная стоимость: 129 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
ОПИСАНИЕ:

С Б-жьей помощью выпускаем в свет книгу Теилим (Псалмы) с параллельным переводом на русский язык и записью оригинального текста при помощи букв русского алфавита (фонетическая транслитерация).

Книга Теилим сопровождает еврейский народ на протяжении всей его истории вот уже более 28 столетий. К ней обращались наши предки в любой жизненной ситуации: когда тучи сгущались над всем народом, когда трудности переживала отдельная община, когда беда грозила одной семье или даже одному еврею. Во всех жизненных перипетиях было принято открывать книгу Теилим и читать оттуда главы, обращенные к Творцу мира, чтобы спас и помог, поддержал и освободил. К этой великой книге обращаются и поныне в горе и радости, чтобы поблагодарить Всевышнего за все блага, которые Он оказывает тем, кто Ему предан.

Так заведено у евреев: мы просим у Создателя мира здоровья для больных, поддержки для угнетенных, помощи в пропитании и заработке, чтобы помог в учебе и соблюдении заповедей нам и нашим детям; чтобы дал нам достойный отдых в старости, легкие роды нашим роженицам, успеха нашим руководителям, мира с соседями, успеха в новых начинаниях; чтобы помог нам прожить полезную, осмысленную и счастливую жизнь.

Теилим помогают во всех случаях. Об этом прямо свидетельствует трехтысячелетний опыт нашего народа.

Попробуйте и прочтите. Причем лучше всего на святом языке. Но если читать на иврите вам все еще сложно, прочтите главы этой необыкновенной книги русскими буквами но все же так, как их произнес автор. И помощь не заставит себя ждать!

Мы говорим в молитве: "Да будет Тебе угодно, Г-споди, наш Б-г и Б-г наших отцов... отнестись к нашему чтению Теилим, словно их прочел сам царь Давид".

Известно, что, когда царь Давид произнес Теилим перед Всевышним, Он ему помог. Так пусть же Он поможет и нам!


издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021